AFTERNOR 1,5 MG

Čtěte příbalový leták AFTERNOR 1,5 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AFTERNOR 1,5 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AFTERNOR 1,5 MG

  1. Co je AFTERNOR 1,5 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFTERNOR 1,5 MG užívat
  3. Jak se AFTERNOR 1,5 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AFTERNOR 1,5 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AFTERNOR 1,5 MG

Sp.zn.sukls136322/2017
Další léčivé přípravky a přípravek AFTERNOR

Informujte svého lékárníka nebo lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užívala včetně léků, které můžete získat bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků.

Některé léčivé přípravky mohou zabránit správnému účinku přípravku AFTERNOR. Pokud jste v posledních 4 týdnech užívala jakýkoli z níže uvedených léčivých přípravků, může být pro Vás přípravek AFTERNOR méně vhodný. Váš lékař může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální), tj. nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD). Pokud to není Vaše volba nebo nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku AFTERNOR:

barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin); léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin); léčivý přípravek k léčbě HIV (ritonavir, efavirenz); léčivý přípravek k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin); rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);

Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud potřebujete další radu ohledně Vaší správné dávky.

Po užití tablet kontaktujte co nejdříve svého lékaře, aby Vám poradil spolehlivou formu pravidelné antikoncepce a aby vyloučil těhotenství (pro další radu viz také bod 3 „Jak se přípravek AFTERNOR užívá).

Přípravek AFTERNOR může také ovlivnit účinnost jiných léčivých přípravků

léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém). Jak často můžete přípravek AFTERNOR užít

Přípravek AFTERNOR užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud přípravek AFTERNOR použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).

Přípravek AFTERNOR nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám mohou podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná. Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek AFTERNOR mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, užijete-li přípravek AFTERNOR tak, jak je zde uvedeno. Lékař nicméně může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku AFTERNOR objeví silná bolesti břicha nebo pokud se již u Vás dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, pokud jste prodělala operaci vejcovodů nebo zánětlivé onemocnění pánve.

Kojení

Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může objevit v mateřském mléce. To není pro kojence považováno za škodlivé, ale máte-li obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení, vyvarovat se kojení po užití levonorgestrelu, poté mléko odsávat následujících 6 hodin po užití přípravku AFTERNOR odsávačkou a toto mléko znehodnotit. Tímto způsobem můžete snížit množství léčivé látky, které může dítě požít s mateřským mlékem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek AFTERNOR ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud nicméně pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek AFTERNOR obsahuje laktózu

V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktózy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku AFTERNOR obsahuje 43,3 mg laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než tento léčivý přípravek užijete.

3. Jak se přípravek AFTERNOR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka.

Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu užijte co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, ale ne později než do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Přípravek AFTERNOR můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být těhotná. Tabletu nežvýkejte, ale polkněte ji celou a zapijte vodou. S užitím tablety neotálejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. Pokud užíváte jeden z léků, které mohou zabránit správnému účinku přípravku AFTERNOR Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu.

Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR (i když jej budete mít během stejného menstruačního cyklu), tableta svůj antikoncepční účinek neuplatní a je zde opět riziko otěhotnění.

Použití u dětí a dospívajících

AFTERNOR není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací).

Co dělat v případě zvracení

V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu.

Po užití přípravku AFTERNOR

.Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace použít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek AFTERNOR nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.

Po užití přípravku AFTERNOR se asi za 3 týdny doporučuje navštívit ošetřujícího lékaře, aby se ujistil o účinku přípravku AFTERNOR fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře neprodleně. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.

Váš lékař Vás může informovat též o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění.

Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet krvácení, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.

Další menstruační cyklus po užití přípravku AFTERNOR

Po užití přípravku AFTERNOR bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně může to někdy být o několik dní dříve nebo později. Pokud se menstruace opozdí o více než 5 dní, nebo se v době očekávané menstruace dostaví „neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.

Jestliže jste užila více přípravku AFTERNOR, než jste měla

Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou podle četnosti uvedeny níže:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10): nevolnost (nauzea). můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení. můžete mít bolest v podbřišku. únava. bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10):

zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“. menstruace může být jiná; většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně; můžete mít rovněž nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstruačního cyklu; Pokud se menstruace opozdí o více než 5 dní, nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře bez prodlení. po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem nebo závrať. vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest pánve, bolestivá menstruace.

Co přípravek AFTERNOR obsahuje

Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1500 mikrogramů (1,5 mg).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát

Jak přípravek AFTERNOR vypadá a co obsahuje toto balení

Každé balení obsahuje dávku pro jedno podání – jednu kulatou, bílou tabletu o průměru přibližně 6 mm, na jedné straně s vyraženým „C“ a na druhé straně s vyraženým „1“

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Czech Republic s.r.o.,

Thámova 137/16,

186 00 Praha 8 – Karlín,

Česká republika

Výrobce

Laboratorios Leon Farma, S.A.

Poligono Industrial Navatejera

C/La Vallina s/n, 24008-Navatejera, León

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Česká republika

Maďarsko

Levonorgestrel 1,5 mg Focus, tabletten

Afternor 1,5 mg

Halyone 1500 mikrogramm tabletta

Polsko

Halyone

Slovenská republika

Afternor 1,5 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 9. 2017

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář