ANTIVIPMYN TRI

Čtěte příbalový leták ANTIVIPMYN TRI online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ANTIVIPMYN TRI a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ANTIVIPMYN TRI

  1. Co je ANTIVIPMYN TRI a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANTIVIPMYN TRI užívat
  3. Jak se ANTIVIPMYN TRI užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ANTIVIPMYN TRI uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ANTIVIPMYN TRI

Podání antiséra za těchto podmínek je na zvážení a rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
VEDLEJŠÍ A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Mohou se objevit reakce z přecitlivělosti typu I způsobené IgE a projevující se vyrážkou, kopřivkou, svěděním, bronchospazmem atd. a také anafylaktická reakce, která ve skutečnosti není způsobena imunoglobuliny.

Může také dojit k hypersenzitivní reakci typu III a stejně tak imunokomplexové reakci charakterizované kopřivkou a bolestmi kloubů, s latencí 5–15 dnů po podání léku.

LÉKOVÉ A JINÉ INTERKCE:

Dosud nebyly zaznamenány žádné interakce s jinými léky včetně antihistaminik, antibiotik, roztoků elektrolytů, antihypertenzív, inzulínu, perorálních antidiabetik, analgetik, antitetanického séra a antitetanického lidského hyperimunního imunoglobulinu.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A SOUVISLOST S PŮSOBENÍM KARCINOGENNÍM, MUTAGENNÍM, TERATOGENNÍM A VLIVEM NA FERTILITU:

Dosud nebyly hlášeny žádné případy.

CESTA PODÁNÍ A DÁVKY:

Aplikujte intravenózně.

Požadované množství ampulek Antivipmyn TRI® připravte následujícím způsobem:

1. Odstraňte snímatelný uzávěr ampulky Antivipmyn TRI®.

2. Tampónem namočeným v alkoholové dezinfekci očistěte pryžovou zátku.

3. Otevřete ampuli s ředícím roztokem a pomocí injekční stříkačky (doporučena je

4. Vyndejte injekční stříkačku z lahvičky.

5. Jemnými krouživými pohyby protřepejte lahvičku, než se prášek zcela rozpustí. Netřepejte lahvičkou prudce nebo delší dobu.

6. Bílkovina obsažená v antiséru může během ředění vytvářet pěnu. Roztok musí být průhledný nebo lehce opalescentní.

7. Jehlou injekční stříkačky natáhněte všechen roztok obsažený v lahvičce.

8. Odstraňte jehlu injekční stříkačky z lahvičky poté, co natáhnete roztok.

9. Při přípravě dalších požadovaných lahviček AntivipmynTRI®pos­tupujte stejně.

10. Nařeďte připravený AntivipmynTRI®do 250 ml (optimální množství) fyziologického roztoku a podejte přibližně během 30 minut. V případě, že pacientovi lze lék jen obtížně aplikovat vinfúzi, je možné lék podat přímo intravenózně v pomalém bolusu.

11. Při podávání udržovacích dávek, dodržujte stejný postup.

NÁHODNÉ PŘEDÁVKOVÁNÍ NEBO POŽITÍ, MANIFESTACE A LÉČBA:

Nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování.

Pacienti, kteří reagují hyperaktivně na heterologní proteiny, mohou být ohroženi anafylaktickou reakcí. V tomto případě musí být podána antihistaminika, kortikosteroidy nebo adrenalin dle závažnosti stavu.

Balení:

Lepenková krabice obsahující lahvičku s lyofilizovaným přípravkem a 10 ml ampulku s ředícím roztokem.

VAROVÁNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento lék by měl být podáván s opatrností.

Prosím, přečtěte si přiložený příbalová leták, který obsahuje návod, jak připravit a aplikovat tento přípravek.

Je-li lék jednou naředěn, musí být ihned podán.

Nepoužitý výrobek znehodnoťte.

Vyrobeno v Mexiku:

Instituto Bioclon S.A. de C.V.

Calzada de Tlalpan No. 4687

Col. Toriello Guerra 14050 México, D.F.

Distribuováno:

Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

Amores No. 1304

Col. Del Valle 03100 México, D.F.

Reg. No.
HPI No.

©Registered Mark

® Fabotherapy je registrovaná značka Laboratorios Silanes S.A. de C.V., výrobní proces a přípravky jsou majetkem f Instituto Bioclon S.A. de C.V, chráněným Mexičan Patent No. 230257 and US Patent 6,709,655 B2.

BPI-C

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář