ARSENICUM ALBUM AKH

Čtěte příbalový leták ARSENICUM ALBUM AKH online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARSENICUM ALBUM AKH a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARSENICUM ALBUM AKH

  1. Co je ARSENICUM ALBUM AKH a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARSENICUM ALBUM AKH užívat
  3. Jak se ARSENICUM ALBUM AKH užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARSENICUM ALBUM AKH uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARSENICUM ALBUM AKH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arsenicum album AKH tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

7.   DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNI, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/562/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář