BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK

Čtěte příbalový leták BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK

  1. Co je BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK užívat
  3. Jak se BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BELOSALIC 0,5 MG/G + 20 MG/G KOŽNÍ SPREJ, ROZTOK

1. Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Belosalic kožní sprej, roztok obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou. Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Je zařazen do skupiny silně účinných kortikosteroidů. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání, otok, bolesti a svědění způsobené kožními nemocemi. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé kůže, jejíž vznik způsobily právě Vaše kožní problémy. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu přístup ke spodní vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Nepoužívejte přípravek Belosalic

– jestliže jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– pokud máte jiné kožní problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu (pohlavní ústrojí), plenková vyrážka, většina kožních onemocnění způsobených viry jako např. opar, plané neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis (pohlavně přenosné infekční onemocnění), plísňové a parazitární infekce a další.

– u dětí do jednoho roku věku.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– Nepoužívejte přípravek na obličej déle než 5 dnů.

– Nepoužívejte přípravek v oblasti genitálu a konečníku.

– Nepoužívejte velké množství kožního spreje na rozsáhlé plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po mnoho týdnů nebo měsíce).

– Přípravek nesmí přijít do kontaktu s okem.

– V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních defektů se poraďte se svým lékařem o vhodné doplňkové léčbě.

– Při výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku používání přípravku okamžitě ukončete.

– Ošetřené plochy nepřekrývejte obvazem.

– U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

Děti a dospívající

Přípravek Belosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku.

U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

Další léčivé přípravky a Belosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné používání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem ethanolu, medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých případech vyvolat podráždění kůže.

Při současném používání přípravku a celkovém podávání kortikosteroidů nebo salicylátů může dojít k jejich kumulativnímu škodlivému působení, se s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nemá být u těhotných používán na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Při kojení musí lékař posoudit, zda přerušit léčbu nebo kojení.

3. Jak se přípravek Belosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Belosalic kožní sprej, roztok je určen ke kožnímu podání

Dospělí a dospívající od 12 let:

Belosalic kožní sprej, roztok se používá ze vzdálenosti asi 5 cm, 1–2 střiky jednou až dvakrát denně na postiženou kůži nebo skalp a jemně se vmasíruje. Objem jednoho střiku je 0,1 ml. Pokud je postižená plocha kůže nebo kštice větší, může se aplikace v případě potřeby jednou opakovat. Maximální týdenní dávka nesmí překročit 60 ml.

Děti od 1 roku:Nepouží­vejte přípravek u dětí mladších než 12 let bez konzultace s lékařem.

Léčba u dětí může trvat maximálně 5 dní.

Délka léčby:

Maximální doba léčby jsou 2 týdny.

Způsob použití

Sejměte ochranný kryt z pumpičky a připevněte na ni rozprašovač. Před prvním použitím, stejně jako po více než 15denní pauze v používání, aktivujte pumpičku několika stlačeními, dokud nebude vycházet mlžný sprej. Poté je přípravek připravený k použití.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lékař může předepsat jiné dávkování. V tom případě dodržujte pokyny lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) roztok spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali kožní sprej častěji, než Vám bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj. Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby. Pokud jste nepoužili kožní sprej, roztok, jak Vám bylo předepsáno, používali jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic

Pokud zapomenete kožní sprej použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Většina pacientů, kteří používají přípravek Belosalic správně, nemá žádné problémy.

Přesto může přípravek způsobit:

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

– pocit pálení, svědění, podráždění a vředy, ztenčení nebo infekce kůže, štípání, puchýřky, olupování kůže, rozšíření kožních cévek, vyrážka podobná akné, vyrážka v okolí úst, drobné výrony krve v kůži, otok, suchá pokožka, mohou se objevit červené skvrny, potničky, rozmočení povrchu kůže, pajizévky, ubývání podkožního vaziva.

– zánět vlasových váčků, zvýšené ochlupení a rohovatění kůže, snížení pigmentace pokožky a vlasů a alergické reakce.

– dermatitida (zánět kůže), stav způsobený kožní reakcí na vnější podráždění, např. chemické látky, způsobující zčervenání a svědění pokožky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Belosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Belosalic obsahuje

Léčivé látky jsou betamethasonum a acidum salicylicum .

Jeden gram kožního spreje, roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas 0,64 mg) a acidum salicylicum 20 mg.

Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, hydroxid sodný, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Belosalic je bezbarvý, čirý až slabě zakalený viskózní roztok s charakteris­tickou vůní.

Belosalic je dodáván v bílé HDPE lahvičce s PE rozstřikovací pumpičkou a ochranným krytem, se snímatelným PP aplikátorem.

Velikost balení:100 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Belupo s.r.o.,

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Výrobce:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.5.2016.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář