BENZETACIL 2.400.000 IU

Čtěte příbalový leták BENZETACIL 2.400.000 IU online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BENZETACIL 2.400.000 IU a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BENZETACIL 2.400.000 IU

  1. Co je BENZETACIL 2.400.000 IU a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BENZETACIL 2.400.000 IU užívat
  3. Jak se BENZETACIL 2.400.000 IU užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BENZETACIL 2.400.000 IU uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BENZETACIL 2.400.000 IU

Indikace

Přípravek Benzetacil se používá k léčbě a profylaxi infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na penicilín: hemolytické a viridující streptokoky, zlatý stafylokok neprodukující penicilinasu, gonokoky, spirochety a klostridie.

Dávkování

Výběr a dávkování příslušného přípravku pro každého pacienta jsou na rozhodnutí lékaře. Pro profylaxi revmatické horečky se dosahuje maximální účinnosti a komfortu podáváním 600 000 IU Benzetacilu (benzathin-benzylpenicilin) jednou za čtrnáct dní nebo 1 200 000 IU jednou měsíčně. Mezinárodně uznávané normy pro léčbu primárního a sekundárního stádia syfilis doporučují podání jedné dávky s 2 400 000 IU, která může být pro vyšší jistotu zopakována o 15–20 dní později.

Správná praxe aplikace

Pro přípravu suspenze a injekce přípravku Benzetacil (benzathin-benzylpenicilin) musí být použita dlouhá jehla kalibru 0,9. Objem rozpouštědla používaného pro přípravu suspenze je 2,5 ml pro Benzetacil 600 000 a 6.3.3, 3–4 ml pro Benzetacil 1 200 000 a 6 ml pro Benzetacil 2 400 000. Ben­zetacil se podává pouze jako intramuskulární injekce.

Kontraindikace

Kontraindikace u pacientů alergických na penicilín, prokain nebo benzathin.

Bezpečnostní opatření

Astmatičtí pacienti s příznaky vícečetné přecitlivělosti na léky musí užívat Benzetacil (benzathin-benzylpenicilin) s opatrností a pod lékařským dohledem.

Interakce

Benzetacil (benzathin-benzylpenicilin) by neměl být podáván souběžně s bakteriosta­tickými přípravky.

Nežádoucí účinky

Jakékoli alergické reakce jsou léčeny adrenalinem 1/1000 a v případě závažných reakcí injekčními kortikoidy. Pro méně závažné reakce se užívají antihistaminika. Opakované injekce Benzetacilu (benzathin-benzylpenicilin) mohou zásobit indurace, které jsou léčeny aplikací tepla na místo vpichu.

Intoxikace a její léčba

Při podávání v doporučených dávkách nedochází k symptomům intoxikace. V případě alergických reakcí musí být tato léčba zastavena a podávána vhodná protialergická léč­ba.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

Podmínky skladování

Benzetacil (benzathin-benzylpenicilin) v suché a sterilní formě práškuje stabilní při pokojové teplotě a udržuje plnou účinnost až do data exspirace uvedené na obalu.

Obsah balení

Benzetacil je přítomen v níže uvedených lékových formách:

a) Monokomponentní přípravky:

Benzetacil 600, který obsahuje 600 000 IU benzathin-benzylpenicilin. Benzetacil 1 200 000, který obsahuje 1 200 000 IU benzathin-benzylpenicilin. Benzetacil 2 400 000, který obsahuje 2 400 000 IU benzathin-benzylpenicilin.

b) Kombinovaný přípravek: Benzetacil 6.3.3, který obsahuje 600 000 IU benzathin-benzylpenicilin, 300 000 IU prokain-benzylpenicilin a 300 000 IU kalium-benzylpenicilin.

Každé balení obsahuje ampulku s vodou na injekci.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A Avd. Gran Capitán, 10 ​​​​​​​08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

 

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář