ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO

Čtěte příbalový leták ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO

  1. Co je ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO užívat
  3. Jak se ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Nejsou známy.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají, zhorší se nebo se objeví dušnost, horečka nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře. Vyhledejte lékaře i pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce.

Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje použití v těhotenství a v období kojení.

Použití u dětí do 12 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/224/00-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ČAJ Z KVĚTU BEZU ČERNÉHO

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

17.9.2014

Strana 2 (celkem 2)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář