ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ

Čtěte příbalový leták ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ

  1. Co je ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ užívat
  3. Jak se ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivé látky přípravku. Neužívejte při přecitlivělosti na rostliny z čeledi miříkovitých (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr), na menthol nebo anethol.

Kvůli obsahu kořene lékořice přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Reakce z přecitlivělosti na heřmánek jsou velice vzácné, avšak byly zaznamenány případy anafylaktického šoku a astmatu. U osob přecitlivělých na rostliny z čeledi hvězdnicovitých je vhodná zvýšená opatrnost, v ojedinělých případech může dojít ke křížové reakci s jinými druhy čeledi hvězdnicovitých (např. pelyněk).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Pokud užíváte léky k léčbě onemocnění srdce (jako např. srdeční glykosidy, antiarytmika), močopudné léky (diuretika), steroidní hormony kůry nadledvin (adrenokortikos­teroidy), léky na léčbu zácpy (stimulující laxativa), před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Při současném podávání jiných léků existuje možnost zpomalení jejich vstřebávání. Pokud užíváte či začnete užívat další léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Při žlučníkových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest je vhodné používání čaje konzultovat s lékařem.

Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje, užívání přípravku u dětí do 4 let je třeba vždy konzultovat s dětským lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO94/006/95-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCEMegafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALUČAJOVÁ SMĚS PROTI NADÝMÁNÍ

DATUM POSLEDNÍ REVIZE

19.9.2016

Strana 2 (celkem 2)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář