CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ

Čtěte příbalový leták CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ

  1. Co je CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ užívat
  3. Jak se CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ

1.   Co je Calcium/Vitamin D

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz obsahuje léčivé látky vápník a vitamin D3 a je doplňkem vápníku a vitaminu D3.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz se používá:

– k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob

– jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium/Vitamin D3 Sandoz užívat

Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D

– jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D3 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi (hyperkalcémie)

– jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v moči (hyperkalciurie)

– jestliže trpíte nadměrnou činností příštítných tělísek (hyperparathy­roidismus)

– jestliže trpíte rakovinou kostní dřeně (myelom)

– jestliže trpíte rakovinou, která zasáhla Vaše kosti (metastáze v kostech)

– jestliže máte omezenou hybnost končetin (delší imobilizace) spolu s hyperkalcémií anebo hyperkalciurií.

– jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách (nefrolitiáza)

– jestliže se Vám vápník ukládá v ledvinách (nefrokalcinóza)

– jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D (hypervitaminóza D)

– jestliže máte závažné onemocnění ledvin

– jestliže jste mladší 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká cokoli z níže uvedeného:

– dlouhodobá léčba

Během dlouhodobé léčby je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci ledvin. To je zvláště důležité v případě, že máte sklon k tvorbě ledvinových kamenů. Podle množství vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo ukončit léčbu,

– současná léčba srdečními glykosidy nebo thiazidovými diuretiky (močopudné léky) kvůli problémům se srdcem

V takovém případě je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci ledvin, zejména pokud jste starší pacient. Podle množství vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo ukončit léčbu,

– onemocnění ledvin

Jestliže trpíte problémy s ledvinami, musíte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz užívat zvlášť opatrně, zejména pokud užíváte také přípravky s obsahem hliníku, protože kyselina citronová obsažená v přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz by mohla zvýšit vstřebávání hliníku. Hladiny vápníku v krvi a moči Vám musí být kontrolovány. Jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami, užívejte jiné formy vitaminu D než cholekalciferol.

– doplňkové užívání vápníku a vitamínu D

Je nutný lékařský dohled, přičemž Váš lékař bude požadovat časté sledování hladin vápníku ve Vaší krvi a moči.

– sarkoidóza (porucha imunitního systému, která může nepříznivě ovlivňovat Vaše játra, plíce, kůži či lymfatické uzliny)

Při užívání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz buďte zvlášť opatrný/á, pokud trpíte sarkoidózou. Existuje riziko, že účinek tohoto léčivého přípravku bude příliš silný, což může mít za následek předávkování vápníkem. Musí se sledovat hladiny vápníku v krvi a moči.

– nepohybliví pacienti s osteoporózou

V takovém případě se tento léčivý přípravek má užívat se zvláštní opatrností, neboť může dojít ke zvýšení hladiny vápníku ve Vaší krvi.

Pokud užíváte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz bez porady s lékařem, prosím, po jednom měsíci užívání se s ním poraďte.

Děti a dospívající
Calcium/Vitamin D

Prosím pamatujte, že kyselina šťavelová (obsažená např. ve špenátu a rebarboře) a kyselina fytová (obsažená např. v celozrnném pečivu) může snížit množství vápníku, které se vstřebá ze střeva. Přípravky obsahující vápník neužívejte dvě hodiny před a po jídle s vysokým obsahem kyseliny šťavelové a fytové.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Jestliže jste těhotná, smíte užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz v případě nedostatku vápníku a vitaminu D.

Nesmí být překročena denní dávka půl tablety. Během těhotenství by celková denní dávka vápníku neměla přesáhnout 1500 mg a celková denní dávka vitaminu D3 by neměla přesáhnout 600 IU (mezinárodních jednotek).

Je třeba zabránit dlouhodobému předávkování vápníkem a vitaminem D v průběhu těhotenství, neboť důsledkem může být vysoká hladina vápníku v krvi, což může mít nežádoucí vliv na nenarozené dítě.

Kojení

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz můžete užívat během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka, proto se s lékařem nejprve poraďte, pokud má být dítěti podán další vitamin D.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Calcium/Vitamin D

Aspartam (E951) je zdrojem fenylalaninu, který může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3.   Jak se přípravek Calcium/Vitamin D

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu (odpovídající 1000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3) denně.

Těhotné ženy užívají pouze polovinu žvýkací tablety denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D3). Denní dávka půl tablety se nesmí překročit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz nesmějí užívat děti a dospívající do 18 let věku; viz výše pod nadpisem „Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz“.

Způsob podání

Perorální podání

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz můžete užívat v kteroukoliv denní dobu, s jídlem nebo mezi jídly.

Délka léčby

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz je určen k dlouhodobé léčbě. Zeptejte se lékaře, jak dlouho máte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz užívat (viz také bod 2 pod nadpisem „Upozornění a opatření“).

Bez porady s lékařem by délka léčby neměla přesáhnout jeden měsíc. Plánujete-li užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz déle, poraďte se se svým lékařem, jelikož během dlouhodobé léčby (déle než 1 měsíc) je nutné pravidelně kontrolovat hladinu vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil/a více přípravku Calcium/Vitamin D3Sandoz, než jste měl/aMáte-li podezření na předávkování, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a ukažte mu obal a všechny zbývající žvýkací tablety.

Předávkování přípravkem Calcium/Vitamin D3 Sandoz může vést k příznakům jako nevolnost, zvracení, žízeň či nadměrná žízeň, zvýšená tvorba moči, nedostatek tekutin v těle či zácpa.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Calcium/Vitamin D

Pokud jste zapomněl/a užít přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz, užijte jej, jakmile si vzpomenete, pokud už není čas na další dávku. V takovém případě užijte další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže přestanete užívat přípravek Calcium/Vitamin D

Pokud si přejete přerušit či předčasně ukončit užívání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz, prosím, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Calcium/Vitamin D

r v ♦ a O

účinků:

Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000

– alergické reakce

– otok obličeje, rtů, jazyka či krku s náhlými dýchacími obtížemi a závažnou vyrážkou.

Dalšími hlášenými nežádoucími účinky jsou:

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

– vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie) či moči (hyperkalciurie).

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

– nevolnost (nausea), zvracení, průjem, bolesti břicha, zácpa, plynatost, nadýmání

– vyrážka, svědění, kopřivka

– alergie.

Pokud trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, je u Vás zvýšené riziko vysoké hladiny fosfátů v krvi, zvýšené hladiny vápníku v ledvinách a ledvinových kamenů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Calcium/Vitamin D

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (EXP, uvedené na krabičce a na lahvičce nebo na laminované papírovo-hliníkové folii stripu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Pro lahvičku:

Po prvním otevření: Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Pro stripy:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcium/Vitamin D

– Léčivé látky jsou calcium a colecalciferolum. Jedna žvýkací tableta obsahuje Calcii carbonas 2500 mg (což odpovídá 1000 mg vápníku) a 8,8 mg colecalciferoli pulvis (což odpovídá 0,022 mg colecalciferolum = 880 IU vitaminu D3).

– Pomocné látky jsou: isomalt (E953), xylitol, sorbitol (E420), kyselina citronová, natrium-dihydrogencitrát, magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, pomerančové aroma CPB a CVT [obě obsahují sorbitol (E420)], aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, natrium-askorbát, tokoferol alfa (E307), předbobtnalý kukuřičný škrob, sacharosa, střední nasycené triacylglyceroly a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Calcium/Vitamin D

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz jsou kulaté, bílé tablety s hladkým povrchem a půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Žvýkací tablety jsou dodávány v polypropylenových lahvičkách s polyetylenovou zátkou s vysoušedlem v následujících velikostech balení:

10, 20, 28 (2×14), 30 žvýkacích tablet

Žvýkací tablety jsou dodávány ve stripech z laminované aluminium-papírové folie v následujících velikostech balení:

10, 20, 28, 30 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Hermes Arzneimittel GmbH

GroBhesselohe / Mnichov

Německo s výrobním místem:

Hermes Arzneimittel GmbH

Wolfratshausen

Německo

Salutas Pharma GmbH

Barleben

Německo

Tento léčivý přípravek byl v zemích EHP registrován pod následujícími náz­vy:

Česká republika

Calcium/Vitamin D3 Sandoz

Irsko

Calciup D3 Forte 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Německo

Calcium-Sandoz D Osteo intens 1.000 mg/ 880 I.E. Kautabletten

Polsko

Calcium Sandoz + Vitamin D3

Rumunsko

Calciu Sandoz Osteo 1000 mg/880 UI comprimate masticabile

Slovinsko

Kalcij /vitamin D3 Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete

Spojené království

Accrete D3 One a Day 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 2. 2018

7/7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář