CALLETO

Čtěte příbalový leták CALLETO online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALLETO a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALLETO

  1. Co je CALLETO a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALLETO užívat
  3. Jak se CALLETO užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALLETO uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALLETO

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Calleto a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calleto užívat

3. Jak se přípravek Calleto užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Calleto uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.   Co je přípravek Calleto a k čemu se používá

Přípravek Calleto je léčivý přípravek

pro zabránění otěhotnění (tzv. antikoncepční pilulka), pro léčbu žen se středně závažnou formou akné, které po selhání vhodné lokální léčby nebo léčby antibiotiky podávanými ústy souhlasí s užíváním antikoncepčních pilulek.

Přípravek Calleto, potahovaná tableta (dále jen Calleto) je perorální antikoncepcí (přípravek proti početí užívaný ústy) obsahující kombinaci dvou hormonů.

Přípravek Calleto obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů. Jedná se o ethinylestradiol (který má silné účinky podobné estrogenu) a dienogest (který má účinky podobné přírodnímu luteálnímu hormonu, progesteronu). Vzhledem k nízkému obsahu hormonů je přípravek řazen do skupiny tzv. mikropilulek. Díky dvěma druhům hormonů se řadí mezi kombinované přípravky a díky identickým tabletám (všechny tablety v balení obsahují kombinaci zmíněných hormonů ve stejné dávce) se pilulky označují jako monofazické.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CALLETO užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat Calleto, máte si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku Calleto přerušit nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech se máte vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být totiž při užívání antikoncepčních pilulek nespolehlivé.

Přípravek Calleto, stejně jako ostatní kombinovaná perorální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Perorální antikoncepční pilulky a riziko rakoviny

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku než u žen, které ji neužívají. Není však známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Ženy, které používají pilulky, jsou totiž vyšetřovány daleko častěji, takže se u nich rakovina prsu zjistí v ranějším stádiu. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu (břišnímu) krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest v nadbřišku, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Některé studie ukázaly, že u žen dlouhodobě užívajících pilulky jsou častější případy rakoviny děložního čípku. Nicméně není jisté, zda k tomu dochází v přímé souvislosti s pilulkami, protože výskyt rakoviny děložního hrdla závisí také na mnoha dalších faktorech, jako je sexuální chování (např. časté střídání sexuálních partnerů).

Akné se obvykle zlepší po třech až šesti měsících léčby a mohlo by dojít ještě k dalšímu zlepšení i po šesti měsících. Poraďte se se svým lékařem, zda je nutné v léčbě pokračovat, za 3 až 6 měsíců od začátku léčby a poté opakovaně v pravidelných intervalech.

Kdy nemáte užívat Calleto:

Neužívejte Calleto, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “); pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody); pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

– těžký diabetes s poškozením krevních cév;

– velmi vysoký krevní tlak;

– velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

– jestliže jste alergická na ethinylestradiol, dienogest nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

– jestliže máte nebo jste měla závažné onemocnění jater nebo žloutenku nebo jste tato onemocnění prodělala v minulosti (žloutenka nebo svědění po celém těle mohou být prvním příznakem onemocnění jater),

– jestliže máte nebo jste měla zhoubný nebo nezhoubný nádor jater,

– jestliže máte nebo je u Vás podezření na nádor pohlavních orgánů či prsou,

– jestliže u Vás dochází ke krvácení z pochvy, jehož příčina nebyla zjištěna,

– jestliže máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se značně zvýšenou hladinou krevních tuků (hypertriagly­ceridémie)

– jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo akutním selháním ledvin.

– jestliže máte hepatitidu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/pa­ritaprevir/ri­tonavir a dasabuvir (viz take bod Další léčiví přípravky a přípravek Calleto)

Upozornění a opatření

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

– pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „krevní sraženina“) níže.

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Calleto, máte také informovat svého lékaře.

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění); pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém); pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin); pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyce­ridémie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyce­ridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní); pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “); pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Zeptejte se svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Calleto; pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); pokud máte křečové žíly.

– máte-li diabetes mellitus,

– trpíte-li obezitou (body mass index je vyšší než 30 kg/m2),

– jestliže jste ještě nedosáhla finální dospělé výšky,

– máte-li vysoký krevní tlak,

– trpíte-li onemocněním srdečních chlopní nebo máte-li poruchy srdečního rytmu,

– měl-li někdo z nejbližších příbuzných trombózu, srdeční infarkt nebo mrtvici,

– trpíte-li na migrénu,

– trpíte-li záchvaty (epilepsie, Tanec svatého Víta neboli Sydenhamova chorea),

– trpíte-li onemocněním jater nebo máte-li žlučníkové obtíže,

– máte-li žloutenku a/nebo svědění celého těla,

– máte-li vzácnou poruchu metabolismu krevního barviva hemoglobinu (porfyrie),

– máte-li dědičný angioedém,

– trpíte-li depresemi,

– pokud jste měla vyrážku s puchýřky v pozdějších stádiích těhotenství (herpes gestationis),

– trpíte-li nedoslýchavostí, která má původ ve středním uchu, tzv. otosklerózou,

– měla-li jste nebo máte žluto-hnědé skvrny na kůži, zejména v obličeji (chloazma). Pokud ano, vyhněte se slunění a ultrafialovému světlu,

– jestliže kouříte, kouření cigaret zvyšuje riziko vážných nežádoucích účinků při užívání perorální antikoncepce (např. infarkt nebo mrtvice). Při těžkém kouření a zvyšujícím se věku se riziko dále zvyšuje.

Užíváte-li pilulku, přestaňte kouřit. A to zejména v případě, je-li Vám více než 35 let. Jestliže nepřestanete kouřit, mají být nasazeny jiné metody antikoncepce, zejména vyskytují-li se i další rizikové faktory.

Pokud budete užívat pilulky, Váš lékař Vás vyzve k pravidelným prohlídkám. Na základě Vašeho celkového zdravotního stavu lékař určí, jak často jsou prohlídky nutné a jaká vyšetření při nich budou provedena.

Obraťte se ihned na svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý z následujících stavů:

– jestliže zaznamenáte jakékoliv změny Vašeho zdravotního stavu (viz zejména příznaky popsané v této příbalové informaci), nebo se onemocnění popsané v příbalové informaci vyskytla u Vašich blízkých příbuzných,

– jestliže si nahmatáte bulku na prsu,

– musíte-li užívat jiné léky,

– před plánovanou operací nebo imobilizací – omezenou hybností (poraďte se s lékařem nejméně 4 týdny předem),

– jestliže máte neobvykle silné, nepravidelné poševní krvácení,

– jestliže jste zapomněla vzít jednu nebo více pilulek během prvního týdne užívání nebo pokud jste měla sexuální styk v předcházejících 7 dnech,

– neměla-li jste menstruační krvácení dvakrát po sobě, nebo máte-li podezření, že jste těhotná (užívání kombinované perorální antikoncepce může znovu začít poté, až lékař rozhodne, že je to bezpečné).

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Calleto zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

■ v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

■ v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Calleto je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, zvláště doprovázený: bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi zvýšenou teplotou postižené nohy změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem rychlý nebo nepravidelný srdeční tep těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku

Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí plnost, porucha trávení nebo pocit dušení nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě extrémní slabost, úzkost nebo dušnost rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale máte vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT). Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii. Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Calleto, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Calleto je malé.

– Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

– Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5–7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

– Dosud není známo, jaké je riziko krevní sraženiny u přípravku Calleto v porovnání s rizikem u kombinované hormonální antikoncepce obsahující levonorgestrel.

– Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají/nepou­žívajíkombino­vanou

hormonální pilulku/náplas­t/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo

norgestimát

Asi 5–7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Calleto

Není známo.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Calleto je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2); někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve; potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Calleto přerušit na několik týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Calleto, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Calleto ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Calleto, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Calleto je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Calleto je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; pokud máte nadváhu; pokud máte vysoký krevní tlak; pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody; pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); pokud máte diabetes.

Další léčivé přípravky a přípravek Calleto

Neužívejte přípravek Calleto, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/pa­ritaprevir/ri­tonavir a dasabuvir, protože mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce.

Přípravek Calleto můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby (viz bod Neužívejte přípravek Calleto).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat a to i o přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinnost kombinované perorální antikoncepce. Jedním z prvních příznaků může být krvácení z průniku. Mezi tyto přípravky patří například:

– léčiva používaná k léčbě epilepsie (např. fenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat),

– léčiva používaná k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin),

– antibiotika užívaná k léčbě plísňových infekcí (např. griseofulvin),

– některé léky k léčbě infekcí HIV a hepatitidy C (tzv. inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy jako např. ritonavir, nevirapin, efavirenz).

– rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum).

Některé léky a grapefruitová šťáva mohou ovlivnit plazmatickou hladinu dienogestu (např. azolová antimykotika, cimetidin, verapamil, makrolidy, diltiazem, antidepresiva).

Kombinovaná perorální antikoncepce může také ovlivňovat účinnost některých léčiv, např. těch, která obsahují cyklosporin či lamotrigin.

Progestinová složka může ovlivňovat léčiva pro snižování krevního tlaku krve a nesteroidní protizánětlivé lé­ky.

Oznamte lékaři, který Vám předepisuje léky (i zubaři), že užíváte přípravek Calleto. Lékaři Vám řeknou, zda máte užít jiné nehormonální antikoncepční metody a na jak dlouho.

Ženy, které krátkodobě (maximálně jeden týden) užívají výše zmíněné přípravky, mají využít dalších antikoncepčních metod (kondom apod.) během doby současného užívání a 7 dnů poté.

V případě rifampicinu mají být přídavné antikoncepční metody nasazeny po dobu souběžného užívání a dále 28 dnů po ukončení souběžného užívání. Jestliže dojde k dokončení blistru antikoncepce během užívání tohoto přípravku, další blistr má být započat bez obvyklého období bez užívání tablet.

Pokud dlouhodobě užíváte přípravky indukující jaterní enzymy, zeptejte se svého lékaře (a přineste s sebou i příslušnou příbalovou informaci). V některých případech může být nezbytné zvolit nehormonální antikoncepční metodu.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo máte na těhotenství podezření, neužívejte přípravek Calleto. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Calleto, okamžitě přestaňte pilulky užívat.

Užívání přípravku Calleto během kojení může vést ke snížení objemu mléka a ke změně jeho složení. Velmi malé množství léčivé látky a/nebo pomocných látek může být vylučováno do mléka a může mít účinky na novorozence. Kojící matky nemají přípravek Calleto užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Calleto neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Calleto obsahuje laktózu.

Tento přípravek obsahuje laktózu, glukózu a lecithin (sója).

Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.   Jak se přípravek CALLETO užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Každé balení přípravku Calleto obsahuje 21, 3 × 21, 6 × 21 nebo 13 × 21 potahovaných tablet. Každá tableta je na blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Snažte se užívat tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Každý den užijte jednu tabletu podle směru šipek, dokud není blistr prázdný. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití poslední pilulky.

Další blistr přípravku Calleto začněte brát v 8. den po poslední pilulce z předchozího blistru. Začněte užívat pilulky z dalšího blistru přípravku Calleto nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. Každý nový blistr začíná ve stejný den, jako blistr předchozí. Díky tomu se snadno pamatuje, kdy máte načít nový blistr a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Jestliže budete dodržovat pokyny, budou Vás pilulky chránit před nechtěným početím od prvního dne léčby.

Užívání prvního blistru přípravku Calleto

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala:

Užívání se zahajuje první den menstruačního cyklu (první den menstruace se označuje jako Den 1). Užijte tabletu označenou na blistru příslušným dnem v týdnu.

Pokud přecházíte z kombinované antikoncepce na přípravek Calleto (kombinovaná perorální antikoncepce, vaginální kroužek, transdermální náplast):

První tableta přípravku Calleto má být užita následně po obvyklém intervalu bez tabletek nebo první den ihned po poslední tabletce předchozího přípravku (bez tzv. intervalu bez tabletek).

Jestliže jste také používala neaktivní (nehormonální) tablety, užívání přípravku Calleto má začít hned po obvyklém placebo intervalu (kdy se užívají neaktivní tablety) nebo poslední aktivní (hormonální) tabletě. Nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste používala vaginální kroužek nebo transdermální náplast, měla byste s užíváním přípravku Calleto začít v den jejich odstranění, ale nejpozději v den, kdy měl být použit další kroužek nebo náplast.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulka):

Ženy užívající progestogenové minipilulky mohou přejít na přípravek Calleto kdykoliv a lze jej užít hned následující den (v obvyklou dobu). Během prvních 7 dnů užívání je však zapotřebí použít navíc další antikoncepční opatření, tj.bariérovou metodu (kondom).

Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUS): Užívání pilulek může být zahájeno v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Ženy, které dostávají injekce, mohou začít s užíváním pilulek v době, kdy měla být aplikována další injekce. Během prvních 7 dnů užívání je však zapotřebí použít navíc další antikoncepční opatření, tj.bariérovou metodu (kondom).

Po porodu:

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Calleto vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je však možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Jestliže užíváte přípravek Calleto, nesmíte přitom kojit (výjimku může povolit pouze lékař).

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu: Poraďte se se svým lékařem.

Máte-li pocit, že je účinek přípravku Calleto příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Calleto, než jste měla

O předávkování přípravkem Calleto nejsou dostupné žádné údaje. Na základě informací u ostatních kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků je toxicita při předávkování velmi nízká, jak u dospělých, tak u dětí. Předávkování může způsobit nevolnost, zvracení a u mladých dívek poševní krvácení. Jestliže jste užila více tablet přípravku Calleto než jste měla, obraťte se prosím na svého lékaře.

Jestliže jste zjistila, že dítě pravděpodobně požilo několik potahovaných tablet, obraťte se neprodleně na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Calleto

Pokud uplynulo méně než 12 hodinod doby, kdy jste měla tabletu užít, nejsou třeba žádná další antikoncepční opatření. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Antikoncepční vlastnosti přípravku Calleto nebudou nijak ovlivněny.

Pokud uplynulo více než 12 hodinod doby, kdy měla být tableta užita, antikoncepční spolehlivost pilulky může být snížena. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci blistru. Máte se proto řídit následujícími pravidly.

Pokud jste zapomněla užít jednutabletu v 1.týdnu:

Užijte poslední zapomenutou tabletu, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně a následující tablety užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dnů užívání je zapotřebí použít navíc další antikoncepční opatření (kondom). Jestliže však v předcházejících 7 dnech došlo k sexuálnímu styku, nelze těhotenství vyloučit. V takovém případě neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Pokud jste zapomněla užít jednutabletu v 2.týdnu:

Užijte poslední zapomenutou tabletu, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně a následující tablety užívejte v obvyklou dobu. Pokud jste během předchozích 7 dnů užívala tablety pravidelně, nejsou nutná žádná další antikoncepční opatření.

Pokud jste zapomněla užít jednutabletu v 3.týdnu:

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření (podmínkou je, že jste užívala tablety během předchozích 7 dnů pravidelně).

1. Užijte poslední zapomenutou tabletu, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně a následující tablety užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího blistru začněte užívat hned po užití poslední tablety z blistru současného, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma blistry. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého blistru, v době užívání tablet se však může objevit špinění nebo krvácení z průniku.

2. Druhou možností je, že nepokračujete v užívání tablet ze současného blistru, ale nesmíte překročit dobu 7 dní bez užívání tablet (počítá se i den, kdy jste zapomněla tabletu užít). Pak budete pokračovat s užíváním tablet z dalšího blistru. Jestliže chcete začít nový blistr v obvyklý den týdnu, může být interval bez užívání pilulek kratší než 7 dnů!

Pokud jste zapomněla užít více než jednutabletu:

Zeptejte se svého lékaře. Nezapomeňte, že v takovém případě není antikoncepce vůbec účinná! Jestliže bylo ze současného blistru vynecháno několik tablet a nedošlo během prvního období bez užívání pilulek ke krvácení, je velmi pravděpodobné, že jste těhotná. Obraťte se na svého lékaře dříve, než načnete nový blistr přípravku Calleto.

Zažívací potíže

Pokud během 3 až 4 hodin po požití tablety zvracíte nebo máte těžký průjem, nemusí být potahovaná tableta správně vstřebána ze zažívacího traktu. Situace je podobná, jako když zapomenete tabletu užít. V takovém případě má být užita další tableta, nejlépe do 12 hodin. Pokud uplyne více než 12 hodin, postupujte podle pokynů v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Calleto“.

Odložení času menstruačního krvácení

Čas menstruačního krvácení lze odložit, jestliže budete po dokončení předchozího blistru pokračovat v užívání přípravku Calleto bez tzv. intervalu bez pilulek. Menstruační krvácení může být zpožděno až do konce druhého blistru, případně po dobu kratší. Během užívání druhého blistru se může objevit špinění nebo krvácení z průniku. Po skončení druhého blistru musí být dodržena 7denní doba bez tabletek. Poté lze s užíváním přípravku Calleto zase pokračovat.

Pokud chcete mít začátek menstruačního cyklu v jiný den

Jestliže při užívání postupujete podle pokynů, bude začátek Vašeho cyklu zhruba ve stejný den každé čtyři týdny. Pokud chcete, aby Váš menstruační cyklus začal jiný den v týdnu, zkraťte interval bez užívání tablet. Nikdy tento interval neprodlužujte! Pokud Vám například začíná krvácení obvykle v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý ( o tři dny dříve), začněte užívat tablety z dalšího blistru o tři dny dříve. Bude-li však interval bez užívání tablet příliš krátký (3 dny nebo kratší), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Během užívání následujícího blistru se však může objevit špinění nebo intermenstruační krvácení.

Co dělat, pokud nepravidelně krvácíte

V některých případech u Vás může, zejména během prvních několika měsíců užívání, docházet ke špinění nebo lehkému krvácení z průniku. Je možné, že budete potřebovat tampóny nebo hygienické vložky, stále však pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, až si Vaše tělo zvykne na účinky tablet, nepravidelné krvácení zmizí. To obvykle trvá tři cykly. Jestliže krvácení pokračuje, je intenzivnější nebo se objeví znovu, obraťte se na svého lékaře.

Co dělat, pokud dojde k vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste ani jste neměla průjem, je těhotenství velmi nepravděpodobné. Pokračujte v užívání přípravku Calleto jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte svého lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího blistru, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Co dělat, chcete-li s užíváním Calleto přestat

Přípravek Calleto můžete přestat užívat kdykoliv chcete. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou vhodnou metodu antikoncepce.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Calleto, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calleto užívat“.

Nežádoucí účinky se rozdělují podle frekvence výskytu na:

Velmi časté

Časté:

u více než 1 případu z 10 žen mezi 1 a 10 případy ze 100 žen

Méně časté:

mezi 1 a 10 případy z 1000 žen

Vzácné:

mezi 1 a 10 případy z 10 000 žen

Velmi vzácné:

v méně než 1 případ z 10 000 žen, včetně sporadických případů a těch s neznámou frekvencí

Ženy užívající hormonální antikoncepci mají zvýšené riziko tromboembolismu. Některé faktory mohou toto riziko dále zvyšovat (viz část 2).

rj i M r V r 1 r r V“ 1

Závažné nežádoucí účinky

Nejzávažnější nežádoucí účinky u žen užívajících kombinovanou perorální antikoncepci viz část s názvem „Upozornění a opatření“. V případě nutnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další

V následující tabulce nežádoucích účinků přípravku Calleto jsou účinky seřazeny podle snižující se frekvence. Jedná se o frekvence nežádoucích účinků, které mohly vzniknout v souvislosti s užíváním přípravku Calleto a byly pozorovány během klinických zkoušení. Žádný z nežádoucích účinků nebyl pozorován „velmi často“.

Orgánový

Frekvence nežádoucích účinků

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

migréna, křeče v nohách

ischemická cévní mozková příhoda, cerebrovaskulární poruchy

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada,

nervozita

nechutenství, snížené libido, agresivní reakce, netečnost

Oční poruchy

oftalmologické stížnosti

porucha zraku, zánět

spojivek, nesnášenlivost

kontaktních čoček

Poruchy ucha a labyrintu (vnitřní ucho)

nedoslýchavost

Srdeční poruchy

zvýšený srdeční tep, srdeční potíže

Cévní poruchy

poruchy žil, vysoký nebo nízký krevní tlak

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

o

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní

trombóza);

o

v plících (tj. plicní embolie);

o

srdeční záchvat;

o

cévní mozková příhoda;

o

příznaky malé

cévní mozkové příhody nebo

dočasné cévní

mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA);

o

krevní sraženiny v játrech,

žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie (chudokrevnost)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

zánět vedlejších dutin, astma, infekce horních cest

Gastrointestinální poruchy

bolesti břicha

nevolnost, zvracení

Průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné, zánět kůže podobný akné, vyrážka, ekzém, podrážděná pokožka,

chloazma, ztráta vlasů

multiformní erytém, svědění

Endokrinní

poruchy

zvýšené ochlupení, virilismus (rozvoj druhotných mužských pohlavních znaků u žen -ochlupení, hlubší hlas,

zvětšení klitoris)

Poruchy ledvin a močových cest

zánět močových cest

Poruchy reprodukčního systému a prsou

zvláštní citlivost nebo bolest v prsou

nepravidelné krvácení,

vynechání menstruace,

bolestivá menstruace,

zvětšení prsou, vývoj vaječníkových cyst, bolesti při souloži, zánět pochvy a vulvy – vaginitida, vulvovaginitida, změny ve vaginálním sekretu

snížená intenzita

menstruačního krvácení,

zánět prsní žlázy,

fibrocystické prsní poruchy, výtok z prsou, leiomyom (nezhoubný nádor hladkého svalu dělohy), zánět sliznice děložní, zánět vejcovodu

Infekce a nákazy

poševní kandidóza nebo jiné plísňové infekce

Celkové a jinde nezařazené poruchy a reakce

návaly horka,

únava/slabost, indispozice, bolesti zad, změny tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, otoky

alergické reakce, příznaky podobné chřipce

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2)

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u žen, které užívaly kombinovanou perorální antikoncepci (viz bod 2 „Upozornění a opatření“):

– zvýšený krevní tlak,

– nádory jater,

– hnědo-žluté skvrny na obličeji a těle (chloazma),

– rozvoj nebo zhoršení poruch, jejichž příčina není zcela jasná, ale jsou spojeny s užíváním kombinované perorální antikoncepce:

– zánětlivá střevní onemocnění (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida),

– porucha metabolismu hemoglobinu (porfyrie),

– některé poruchy imunitního systému (systémový lupus erythematosus),

– puchýřnatá vyrážka v pozdějších stádiích těhotenství (herpes gestationis),

– křeče, Sydenhamova chorea (tanec svatého Víta),

– porucha srážlivosti krve spojená s onemocněním ledvin (hemolyticko-uremický syndrom),

– dědičný angioedém,

– žloutenka.

Pilulka a rakovina prsu

Ženy užívající kombinovanou perorální antikoncepci mají lehce zvýšené riziko rakoviny prsu. Riziko rozvoje rakoviny prsu u žen mladších 40 let je malé a tudíž lze říct, že je riziko rakoviny prsu v porovnání s celkovým rizikem malé.

Pohlavní hormony ovlivňují prsní žlázy. Změny v hormonálním prostředí (např. vlivem užívání hormonální antikoncepce) mohou vést k vytvoření hormonálního prostředí, ve kterém je schopnost mléčných žláz vzdorovat faktorům pomáhajícím vývoji rakoviny oslabena. Tím se pravděpodobnost vývoje rakoviny zvětšuje. Některé výzkumy potvrzují, že riziko vývoje rakoviny prsu u žen středního věku se pojí s časným zahájením a častým používáním kombinované hormonální perorální antikoncepce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek CALLETO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Calleto obsahuje

– Léčivými látkami jsou: dienogestum a ethinylestradiolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje dienogestum 2 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

– Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 30, mastek.

Potahová vrstva: potahová soustava Opaglos 2 bezbarvá: sodná sůl karmelózy, glukóza, maltodextrin, dihydrát citronanu sodného, sójový lecithin.

Jak přípravek Calleto vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Calleto jsou bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.

Přípravek je dostupný v baleních obsahujících 21, 3 × 21, 6 × 21 nebo 13 × 21 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

LITcon SE, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha, Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Pharma S.A., León, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

CZ: Calleto

ES: Donabel 2 mg/0.03 mg comprimidos recubiertos con película

PT: Denille comprimido revestido

EE: Ammily 2 mg/0,03 mg

LT: Ammily 2 mg / 0,03 mg plevele dengtos tabletés

LV: Ammily 2 mg/0,03 mg apvalkotas tabletes

IT: Effiprev 2mg / 0.03 mg

FR: Dienopil 2mg / 0.03 mg

LU: Louise 2 mg / 0.03 mg

BE: Louise 2 mg / 0.03 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 8. 2018

19/19

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář