CARBOSORB

Čtěte příbalový leták CARBOSORB online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CARBOSORB a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CARBOSORB

  1. Co je CARBOSORB a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
  3. Jak se CARBOSORB užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CARBOSORB uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CARBOSORB

1.  CO JE CARBOSORB A KČEMU SE POUŽÍVÁ

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí.

CARBOSORB je určenpro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi, při dráždivém tračníku, po poradě s lékařem u akutních perorálních otrav toxickými látkami nebo předávkování perorálními léky. Dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolanými v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka), mohou přípravek používat pouze na doporučení lékaře. Přípravek se používá také u diagnostického vyšetření žlučníku a žlučových cest.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT

Neužívejte CARBOSORB

– jestliže jste přecitlivělý na složku přípravku CARBOSORB

– při nepřítomnosti zvuků ve střevech (může být zvýšené riziko ucpání střev)

– přípravek by neměl být podáván, pokud je jisté, že byly požity leptavé látky (louhy a kyseliny),

3.  JAK SE CARBOSORB UŽÍVA

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá denní dávka užívaná k léčbě jsou 1 – 2 polévkové lžíce 3 – 4 krát denně.

Děti od 3 let:

Přesné dávkovaní a délku léčby určí vždy lékař podle závažnosti onemocnění a věku dítěte.

Přípravek se užívá rozmíchán ve sklenici vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)

Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy zažívací soustavy:

– snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,

– černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,

– vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

5. JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT

Uchovávat při teplotě do 25 °C.

Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte CARBOSORB po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CARBOSORB obsahuje

Léčivou látkou je carbo activatus 25 gv jednom balení.

Přípravek neobsahuje další pomocné látky.

Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení

Perorální prášek – jemný černý prášek bez hrubších hrudkovitých částí, špatně rozpustný ve všech obvyklých rozpouštědlech.

Balení obsahuje 1×25 g prášku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 17

082 22 Šarišské Michal’any

Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

13.4. 2011

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář