LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1%

Čtěte příbalový leták LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1%

  1. Co je LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% užívat
  3. Jak se LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1%

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% používat

3. Jak se přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% se používá k jednorázové léčbě tinea pedis (plíseň nohou) označované jako atletická noha. Účinkuje tak, že usmrcuje houby způsobující toto onemocnění. Po aplikaci na nohy zanechává bezbarvý film, který zůstává na kůži a uvolňuje léčivou látku do kůže.

Podle čeho poznáte, že trpíte onemocněním zvaným atletická noha?

Mykóza nohou neboli „atletická noha“ (tinea pedis) se vyskytuje pouze na nohou, kde se často nejdřív objevuje mezi prsty, ale může se také rozšířit na plosky nohou nebo na jejich strany. Nejčastější typ mykózy nohou způsobuje praskání nebo šupinkovité odlupování kůže, ale také se u Vás může vyskytnout mírný otok, puchýře nebo mokvající vředy. Tyto projevy bývají často spojeny s pocity svědění nebo pálení.

Pokud si nejste jisti, jestli jsou vaše příznaky způsobeny mykózou nohou, obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1 používat.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1%: j estliže j ste alergický(á) na terbinafin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Jestliže se Vás toto týká,

Lamisil 1× kožní roztok 1%.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte dlouhotrvající plísňovou infekcí chodidla a paty spojenou se ztluštěním a/nebo výrazným šupinovitým odlupováním kůže, nepoužívejte tento přípravek. Pokud se domníváte, že máte toto onemocnění, obraťte se na svého lékaře, protože můžete potřebovat jiný léčivý přípravek. Přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1% je určen pouze k zevnímu použití. Neužívejte ústy ani Zabraňte kontaktu roztoku s obličejem, očima či poškozenou kůží, kde by obsažený alkohol mohl vyvolat podráždění (po vystavení slunečnímu záření nebo při závažném otupování kůže). Lamisil 1× kožní roztok 1% obsahuje alkohol. Chraňte před otevřeným ohněm. Přípravek je třeba uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Děti a dospívající

Děti a dospívající do 18 let nesmí přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% používat.

Další léčivé přípravky a Lamisil 1× kožní roztok 1%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nepoužívejte současně s Lamisilem 1× kožním roztokem 1% jinou léčbu nebo přípravky na své nohy (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Lamisil 1× kožní roztok se nemá používat v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. V období kojení přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% nepoužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití Lamisilu 1× kožního roztoku 1% neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je aplikace roztoku jen jednou, jak je naznačeno níže. Návod k použití

Dospělí

Nejlépe je aplikovat Lamisil 1× kožní roztok 1% po sprchování nebo koupeli. Léčba spočívá v jediné aplikaci. Omyj te si obě nohy a pečlivě je osušte. Umyjte si a osušte ruce. Odstraňte z tuby uzávěr. Naneste přípravek na obě nohy. Na každou nohu spotřebujte zhruba polovinu tuby, v množství postačujícím pro pokrytí kůže. Ošetřete nejprve jednu nohu, než začnete ošetřovat druhou. Přípravek nanášejte pomocí prstů rukou, jak je patrno z doprovodných ilustrací: Naneste jej rovnoměrně mezi prsty, pod a nad prsty. Potom přípravek naneste na chodidlo a na strany nohy. Přípravek nevtírejte do pokožky a nohy nemasírujte. Druhou nohu ošetřete stejným způsobem, a to i v případě, že její kůže vypadá zdravě. Tím zajistíte úplného odstranění houby – infekce může být přítomna i na druhé noze, ačkoliv se nijak neprojevuje. Nechte přípravek schnout po dobu 1–2 minut, dokud se nevytvoří tenký povlak. Poté si vezměte své obvyklé ponožky či obuv. Po aplikaci si umyjte ruce teplou mýdlovou vodou. Neumývejte si ani si neoplachujte nohy po dobu 24 hodin od aplikace přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1%. Jemným poklepem vysušte nohy po jemném umytí.

Přípravek již podruhé na kůži nenanášejte.

Jak často a jak dlouho používat Lamisil 1x kožní roztok 1% Přípravek aplikujte jen

Lamisil 1× kožní roztok 1% začne okamžitě usmrcovat houby. Film, který se vytvořil, znamená, že léčivá látka proniká do Vaší kůže, kde pokračuj e v hubení po několik dní. Během několika dnů by se měl stav Vaší kůže začít zlepšovat, ale úplné zhojení kůže si u Vás může vyžádat až 4 týdny.

Pokud jste během jednoho týdneod aplikace přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1% nezaznamenali žádné známkyzlepšení, požádejte, prosím, o radu svého lékaře či lékárníka. Pokud přípravek nezabral po jeho první aplikaci, nepoužívejte ho podruhéna stejnou mykózu nohou.

Přípravek musíte nanést na obě nohy najednou, dokonce i v případě, že jsou příznaky viditelné jen na jedné noze. Tím zaj istíte úplné odstranění houby zodpovědné za Vaši infekci. Tato infekce může být přítomna i na jiných oblastech nohou, kde není viditelné žádné poškození.

Po nanesení na nohy přípravek rychle schne, přitom vytvoří bezbarvý povlak. Množství přípravku obsažené v tubě je postačující pro ošetření obou nohou.

Lamisil 1× kožní roztok 1% dodává léčivou látku do kůže, kde přetrvává po mnoho dní a usmrcuje houby, které způsobují vznik atletické nohy. Pro dosažení nejlepších výsledků je zapotřebí nohy neomývat ani neoplachovat po dobu 24 hodin od aplikace přípravku.

Léčbě napomáhá:

Léčbě napomáhá udržování postižené oblasti v čistotě pravidelným mytím po uplynutí prvních 24 hodin. Kůži pečlivě osušte, bez tření. Snažte se vyhnout škrábání postiženého místa, i když může svědit, protože by to mohlo způsobit další poškození a zpomalit proces hojení nebo rozšířit infekci.

Infekci lze snadno přenést na jiné osoby, proto dbejte na to, abyste měli vlastní ručník a oděv a nedělili se o ně s ostatními. Ručníky i oblečení je nutno často prát, abyste se ochránili před opakováním infekce.

Jestliže jste náhodně požili přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1%

Sdělte to svému lékaři. Poradí vám, jak máte postupovat. Je nutné vzít v úvahu obsah alkoholu.

Jestliže se Vám přípravek náhodně dostal na obličej nebo do očí

Pečlivě opláchněte Váš obličej nebo oči proudem vody. Při přetrvávaj ících obtížích navštivte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Lidé mohou být alergičtí na přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1%, který může způsobit otok a bolest, kožní vyrážku nebo kopřivku. Toto bylo hlášeno ve velmi vzácných případech (vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000).

Pokud se u Vás při používání přípravku projevila alergická reakce nebo jakýkoli z výše uvedených příznaků, odstraňte přípravek denaturovaným alkoholem (k dostání v lékárnách), umyjte si nohy teplou mýdlovou vodou, opláchněte je, vysušte a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Následuj ící nežádoucí účinky byly taktéž hlášeny:

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1–10 lidí z 1000)

Reakce v místě aplikace, jako např. suchá kůže, podráždění kůže nebo pálení kůže po aplikaci. Jsou většinou mírné a přechodné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% UCHOVÁVAT

Uchovávej te tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Lamisil 1× kožní roztok 1% po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávej te při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Lamisil 1x kožní roztok 1% obsahuje

Léčivou látkou je terbinafin (ve formě hydrochloridu).

1g kožního roztoku obsahuje 10 mg terbinafinum (ve formě terbinafini hydrochloridum).

Pomocné látky jsou: akrylatooktyla­krylamidový kopolymer, hyprolosa, střední nasycené triacylglyceroly; ethanol 96% (V/V).

Jak Lamisil 1x kožní roztok 1% vypadá a co obsahuje toto balení

Lamisil 1× kožní roztok 1% je čirý až slabě neprůhledný viskózní roztok. Dostupný je v 4g tubě.

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

email:

Výrobci NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LTD., SOMERCOTES, DERBYSHIRE, Velká NOVARTIS ( HELLAS ) S.A.C.I., ATHENS, Řecko GSK- GEBRO CONSUMER HEALTHCARE GMBH, FIERBERBRUNN, Rakousko NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH, MUNCHEN, Německo GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie NOVARTIS FINLAND OY, ESPOO, Finsko NOVARTIS HEALTHCARE A/S, KOPENHAGEN, Dánsko NOVARTIS NORGE AS, OSLO, Norsko NOVARTIS SVERIGE AB, TÁBY, Švédsko GlaxoSmithKline Santé Grand Public, 23 rue Francois Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON, Francie GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nyk^r 68, 2605 Brondby, Dán­sko GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA, Site Apollo – Avenue Pascal 2–4–6, 1300 Wavre, Belgie

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář